ASP – Application Service Provider. Lønnsom drift av IT.

Du kan sette bort driften av IT-løsningene dine til oss.

Da slipper du utfordringene knyttet til infrastruktur, versjonshåndteringer, oppetider og sikkerhet.
Du får tilgang til de nyeste IT-løsningene uten å måtte foreta store investeringer, du nyter godt av våres store kompetansemiljø, og du får en mer forutsigbar økonomi.

Løsningen er velegnet enten bedriften har få, eller flere titalls ansatte.

Løsningen innebærer at vi overtar ansvaret for og driftingen av hele eller deler av bedriftens IT-løsning.
Dette omfatter både infrastruktur, som for  eksempel servere og harddisker, og all godkjent programvare.

Ved behov for support, kontakter brukeren våres helpdesk, og  snakke med erfarne  konsulenter som kjenner de enkelte kundene og de forskjellige løsningene.