PREVENTIVT VEDLIKEHOLD (PPS)

Hensikt med PPS avtalen er å avdekke feil på et tidlig tidspunkt før en eventuell system stopp inntreffer.
Preventivt vedlikehold utføres så mange ganger i året som er avtalt på forhånd med kunde, og består av en  sjekkliste som service tekniker utfører hos kunden. Jobben tar normalt 2 timer pr. server og eventuelle feil  som blir avdekket avtales nærmere med kunde for utbedring.

Utført arbeid blir fakturert kunden eller ført mot en eventuelt klipperkort/timebank avtale.