Bruk vår kompetanse til å gjøre de riktige valgene.

Trenger du noen til å drifte ditt datasystem, eller ønsker råd vedrørende investering i nytt datautstyr?
Ta kontakt med oss, vi hjelper deg.

Tjenester – bedrift.
Drift av datasystemer krever stadig større faglig og økonomiske ressurser. Mange bedrifter velger derfor å overlate ansvaret til oss, slik at de kan konsentrere seg fullt og helt om sin egen kjernevirksomhet. I den sammenheng tilbyr vi ASP-løsning, hosting av servere eller driftsavtaler.

ASP-løsning.
Løsningen innebærer at kunden leier serverkapasitet og programvare fra oss. For dette betaler kunden et fast beløp pr. måned. Vi sørger for at serveren er i kontinuerlig drift, tar backup, sørger for oppgradering av maskinvare, operativsystem, antivirus osv, og hjelper til hvis det oppstår problemer.

Driftsavtaler.
En driftsavtale innebærer at kunden inngår en avtale med oss om drift av server, nettverk, og eventuelt arbeidsstasjoner og skrivere. Vi er klare til aksjon, dersom problemer oppstår og sørger for forebyggende vedlikehold etter avtale.

Vi har blant annet responstid-avtaler, vedlikeholds-avtaler, it-vaktmester, fjernservice, og klippekort (timebank) avtaler.

Service avtaler for bedriftskunder:

• Responstidavtale
• Vedlikeholdsavtale
• Klippekortavtale/timebank
• IT vaktmester

Tjenester bedrift:

• Drift og vedlikehold av eksisterende datasystemer.
Montering/installasjon av nye servere.
• Installasjon av backup løsninger.
• Installasjon og konfigurering av brannmur.
• Installasjon av antivirus programvare.
• Feilsøking/feilretting på servere/pc’er og printere.
• Utskifting av defekte deler.
• Oppgradering av eksisterende maskinvare.
• Fjerning av virus.
• Hasteservice.
• Oppdatering av firmware.
• Oppdatering av drivere.
• Installasjon av 3 parts programvare.
• Gjennoppretting av tapt data.
• Rengjøring av maskin innvendig (Vifter/kjøleenheter).
• Bruker support (fjernsupport)
• Rådgivning/tips.
• Klargjøring av nye servere, pc’er, printere med mer..

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Østfold it-service – Totalleverandør av data & it systemer

Når service og kvalitet betyr noe…!